Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku - II edycja

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 21 stycznia 2017 r. organizuje w Gdańsku drugą edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na kontakt.sgl@wp.pl

Czytaj więcej

Zapisy na szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego w Krakowie

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła" 26 listopada br. organizuje w Krakowie szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

zobacz wszystkieNarzędzia

Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji: SŁOWA I GESTY (IRMIK SIG)

Autor: Magdalena Smoczyńska

Autorzy podręcznika: Magdalena Smoczyńska, Grzegorz Krajewski, Magdalena Łuniewska, Ewa Haman, Krzysztof Bulkowski, Magdalena Kochańska

Grupa wiekowa: dzieci w wieku od 8 do 18 miesięcy

Procedura:

 • badanie kwestionariuszowe,
 • kwestionariusz wypełniany przez rodziców (głównego opiekuna) dziecka, ew. z pomocą diagnosty
 • w zależności od poziomu rozwoju dziecka wypełnienie kwestionariusza może zająć od kilku do kilkudziesięciu minut

Użytkownicy testu: psychologowie i pedagodzy z poradni specjalistycznych, logopedzi

Opis:

Kwestionariusz składa się z dwóch części:

 • pierwsza część odnosi się do rozumienia i ewentualnie używania słów; składa się na nią:
  • 27 pozycji dotyczących pierwszych przejawów rozumienia (podstawowe zwroty, polecenia itp.); osoba wypełniająca zaznacza przy każdej pozycji, czy dziecko rozumie / reaguje na dany zwrot;
  • lista 380 słów pogrupowanych w 19 kategorii znaczeniowych i gramatycznych; przy każdym słowie osoba wypełniająca zaznacza, czy dziecko rozumie je oraz czy spontanicznie używa go w mowie
  • trzy pytania typu tak/nie o naśladowanie i powtarzanie zasłyszanych słów i wypowiedzi;
  • pytanie o to, czy dziecko zaczyna już łączyć ze sobą poszczególne wyrazy oraz miejsce na wpisanie przykładowych wypowiedzi dziecka
 • druga część dotyczy używanych przez dziecko gestów i wykonywanych zabaw i czynności; składają się na nią 63 pozycje pogrupowane w kategorie odnoszące się do pierwszych gestów komunikatywnych, naśladowania czynności dorosłych, zabaw, rytuałów itp.
  • wyniki poszczególnych części prezentują wysoki poziom rzetelności i trafności
  • normy ogólnopolskie dla różnych grup wiekowych (w przedziałach miesięcznych)

Zastosowanie: wczesna diagnoza rozwoju mowy

Materiały:

 • kwestionariusz w postaci 12-stronicowego zeszytu
 • dla osoby badającej: krótki podręcznik z instrukcją i normami

Wymagania sprzętowe: brak

Udostępnienie: Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji — Słowa i Gesty, wraz z wersją dla starszych dzieci (IRMiK — Słowa i Zdania) oraz z podręcznikiem, został rozesłany do poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków/poradni wczesnej interwencji w całej Polsce w listopadzie 2015.

 

Do pobrania

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl