SZKOLENIE z testu TRJ w Krakowie 25.11.2017 r. (+ test)

 

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła"organizuje w Krakowie 25 listopada 2017 r. szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

Szkolenie SLI w TRÓJMIEŚCIE

24 czerwca 2017 w TRÓJMIEŚCIE zaplanowane jest szkolenie SLI - specyficzne zaburzenie językowe (w wersji z pomocami do terapii logopedycznej MODELOWANIE ZDAŃ lub bez). Jest ono przeznaczone dla uczestników projektu "Polska mówi", ale dysponujemy dodatkowymi miejscami dla osób spoza projektu. ZAPRASZAMY! Zapisy na stronie Pracowni Testów IBE. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: szkolenia@ibe.edu.pl

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

zobacz wszystkieNarzędzia

Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji: SŁOWA I GESTY (IRMIK SIG)

Autor: Magdalena Smoczyńska

Autorzy podręcznika: Magdalena Smoczyńska, Grzegorz Krajewski, Magdalena Łuniewska, Ewa Haman, Krzysztof Bulkowski, Magdalena Kochańska

Grupa wiekowa: dzieci w wieku od 8 do 18 miesięcy

Procedura:

 • badanie kwestionariuszowe,
 • kwestionariusz wypełniany przez rodziców (głównego opiekuna) dziecka, ew. z pomocą diagnosty
 • w zależności od poziomu rozwoju dziecka wypełnienie kwestionariusza może zająć od kilku do kilkudziesięciu minut

Użytkownicy testu: psychologowie i pedagodzy z poradni specjalistycznych, logopedzi

Opis:

Kwestionariusz składa się z dwóch części:

 • pierwsza część odnosi się do rozumienia i ewentualnie używania słów; składa się na nią:
  • 27 pozycji dotyczących pierwszych przejawów rozumienia (podstawowe zwroty, polecenia itp.); osoba wypełniająca zaznacza przy każdej pozycji, czy dziecko rozumie / reaguje na dany zwrot;
  • lista 380 słów pogrupowanych w 19 kategorii znaczeniowych i gramatycznych; przy każdym słowie osoba wypełniająca zaznacza, czy dziecko rozumie je oraz czy spontanicznie używa go w mowie
  • trzy pytania typu tak/nie o naśladowanie i powtarzanie zasłyszanych słów i wypowiedzi;
  • pytanie o to, czy dziecko zaczyna już łączyć ze sobą poszczególne wyrazy oraz miejsce na wpisanie przykładowych wypowiedzi dziecka
 • druga część dotyczy używanych przez dziecko gestów i wykonywanych zabaw i czynności; składają się na nią 63 pozycje pogrupowane w kategorie odnoszące się do pierwszych gestów komunikatywnych, naśladowania czynności dorosłych, zabaw, rytuałów itp.
  • wyniki poszczególnych części prezentują wysoki poziom rzetelności i trafności
  • normy ogólnopolskie dla różnych grup wiekowych (w przedziałach miesięcznych)

Zastosowanie: wczesna diagnoza rozwoju mowy

Materiały:

 • kwestionariusz w postaci 12-stronicowego zeszytu
 • dla osoby badającej: krótki podręcznik z instrukcją i normami

Wymagania sprzętowe: brak

Udostępnienie: Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji — Słowa i Gesty, wraz z wersją dla starszych dzieci (IRMiK — Słowa i Zdania) oraz z podręcznikiem, został rozesłany do poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków/poradni wczesnej interwencji w całej Polsce w listopadzie 2015.

 

Do pobrania

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl