Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku - II edycja

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 21 stycznia 2017 r. organizuje w Gdańsku drugą edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na kontakt.sgl@wp.pl

Czytaj więcej

Zapisy na szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego w Krakowie

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła" 26 listopada br. organizuje w Krakowie szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

zobacz wszystkieNarzędzia

Test Rozwoju JęzykowegoTRJ

Autorzy: Magdalena Smoczyńska, Ewa Haman, Agnieszka Maryniak, Ewa Czaplewska, Grzegorz Krajewski, Natalia Banasik, Magdalena Kochańska, Magdalena Łuniewska

Autorzy podręcznika: Magdalena Smoczyńska, Ewa Haman, Agnieszka Maryniak, Ewa Czaplewska, Grzegorz Krajewski, Natalia Banasik, Magdalena Kochańska, Magdalena Łuniewska, Marta Morstin

Grupa wiekowa: 4;0-8;11 lat

Procedura:

 • badanie indywidualne,
 • łącznie trwa około 40 minut,
 • podtesty nie są ograniczone czasowo,
 • stała kolejność podtestów,
 • zadaniem dziecka jest wskazywanie obrazków odpowiadających prezentowanym ustnie przez osobę badającą słowom lub zdaniom, nazywanie obrazków, powtarzanie lub dokańczanie zdań oraz odpowiadanie na pytania sprawdzające rozumienie wcześniej usłyszanego tekstu.Użytkownicy testu: psychologowie i logopedzi (po opanowaniu techniki badania, opisanej w podręczniku), zalecany udział w szkoleniu.Opis:
 • wystandaryzowane i znormalizowane narzędzie psychometryczne do oceny poziomu rozwoju językowego dzieci,
 • łącznie 6 podtestów sprawdzających rozumienie i użycie w mowie czynnej pojedynczych słów, konstrukcji składniowych, odmiany wyrazów, oraz rozumienie dłuższych tekstów,
 • 4 podtesty to zadania obrazkowe (wymagające wyboru lub nazwania obrazka), 2 zawierają wyłącznie bodźce językowe (zdania do powtórzenia lub teksty, których rozumienie jest sprawdzane po przeczytaniu ich dziecku przez osobę badającą),
 • w 5 podtestach pozycje są ułożone w kolejności losowej (przemieszane łatwe i trudniejsze), w podteście dotyczącym rozumienia tekstów, teksty są dobierane ze względu na wiek dziecka i poziom wykonania poprzednich etapów zadania, co jest oceniane na bieżąco.Zastosowanie:
 • do oceny poziomu rozwoju językowego dziecka pod względem rozumienia i produkcji mowy w odniesieniu do rówieśników,
 • do diagnozy zaburzeń językowych, w tym specyficznego zaburzenia językowego (SLI),
 • w przypadku stwierdzenia rozwoju nietypowego, pozwala na sprawdzenie w jakim stopniu umiejętności językowe dziecka odbiegają od przeciętnych.Materiały:
 • do prezentacji dziecku: 4 zeszyty z planszami obrazkowymi, lista zdań do powtarzania oraz zestaw tekstów do słuchania (prezentowane dziecku ustnie przez osobę badającą).
 • dla osoby badającej: podręcznik, zestaw skróconych instrukcji pomocnych w trakcie przeprowadzania badania, zeszyt arkuszy odpowiedzi.

Wymagania sprzętowe:

zalecany dyktafon lub inny sprzęt nagrywający do nagrywania odpowiedzi dziecka.

Udostępnienie:

W ramach projektu unijnego Test Rozwoju Językowego został rozesłany do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce jesienią 2015. Aktualnie dostępny wyłącznie poprzez uczestnictwo w szkoleniu z kompletem pomocy.

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl