SZKOLENIE z testu TRJ w Krakowie 25.11.2017 r. (+ test)

 

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła"organizuje w Krakowie 25 listopada 2017 r. szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

Szkolenie SLI w TRÓJMIEŚCIE

24 czerwca 2017 w TRÓJMIEŚCIE zaplanowane jest szkolenie SLI - specyficzne zaburzenie językowe (w wersji z pomocami do terapii logopedycznej MODELOWANIE ZDAŃ lub bez). Jest ono przeznaczone dla uczestników projektu "Polska mówi", ale dysponujemy dodatkowymi miejscami dla osób spoza projektu. ZAPRASZAMY! Zapisy na stronie Pracowni Testów IBE. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: szkolenia@ibe.edu.pl

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

zobacz wszystkieNarzędzia

Test Rozwoju JęzykowegoTRJ

Autorzy: Magdalena Smoczyńska, Ewa Haman, Agnieszka Maryniak, Ewa Czaplewska, Grzegorz Krajewski, Natalia Banasik, Magdalena Kochańska, Magdalena Łuniewska

Autorzy podręcznika: Magdalena Smoczyńska, Ewa Haman, Agnieszka Maryniak, Ewa Czaplewska, Grzegorz Krajewski, Natalia Banasik, Magdalena Kochańska, Magdalena Łuniewska, Marta Morstin

Grupa wiekowa: 4;0-8;11 lat

Procedura:

 • badanie indywidualne,
 • łącznie trwa około 40 minut,
 • podtesty nie są ograniczone czasowo,
 • stała kolejność podtestów,
 • zadaniem dziecka jest wskazywanie obrazków odpowiadających prezentowanym ustnie przez osobę badającą słowom lub zdaniom, nazywanie obrazków, powtarzanie lub dokańczanie zdań oraz odpowiadanie na pytania sprawdzające rozumienie wcześniej usłyszanego tekstu.Użytkownicy testu: psychologowie i logopedzi (po opanowaniu techniki badania, opisanej w podręczniku), zalecany udział w szkoleniu.Opis:
 • wystandaryzowane i znormalizowane narzędzie psychometryczne do oceny poziomu rozwoju językowego dzieci,
 • łącznie 6 podtestów sprawdzających rozumienie i użycie w mowie czynnej pojedynczych słów, konstrukcji składniowych, odmiany wyrazów, oraz rozumienie dłuższych tekstów,
 • 4 podtesty to zadania obrazkowe (wymagające wyboru lub nazwania obrazka), 2 zawierają wyłącznie bodźce językowe (zdania do powtórzenia lub teksty, których rozumienie jest sprawdzane po przeczytaniu ich dziecku przez osobę badającą),
 • w 5 podtestach pozycje są ułożone w kolejności losowej (przemieszane łatwe i trudniejsze), w podteście dotyczącym rozumienia tekstów, teksty są dobierane ze względu na wiek dziecka i poziom wykonania poprzednich etapów zadania, co jest oceniane na bieżąco.Zastosowanie:
 • do oceny poziomu rozwoju językowego dziecka pod względem rozumienia i produkcji mowy w odniesieniu do rówieśników,
 • do diagnozy zaburzeń językowych, w tym specyficznego zaburzenia językowego (SLI),
 • w przypadku stwierdzenia rozwoju nietypowego, pozwala na sprawdzenie w jakim stopniu umiejętności językowe dziecka odbiegają od przeciętnych.Materiały:
 • do prezentacji dziecku: 4 zeszyty z planszami obrazkowymi, lista zdań do powtarzania oraz zestaw tekstów do słuchania (prezentowane dziecku ustnie przez osobę badającą).
 • dla osoby badającej: podręcznik, zestaw skróconych instrukcji pomocnych w trakcie przeprowadzania badania, zeszyt arkuszy odpowiedzi.

Wymagania sprzętowe:

zalecany dyktafon lub inny sprzęt nagrywający do nagrywania odpowiedzi dziecka.

Udostępnienie:

W ramach projektu unijnego Test Rozwoju Językowego został rozesłany do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce jesienią 2015. Aktualnie dostępny wyłącznie poprzez uczestnictwo w szkoleniu z kompletem pomocy.

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl