Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku - II edycja

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 21 stycznia 2017 r. organizuje w Gdańsku drugą edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na kontakt.sgl@wp.pl

Czytaj więcej

Zapisy na szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego w Krakowie

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła" 26 listopada br. organizuje w Krakowie szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

zobacz wszystkieNarzędzia

Skale do badania rozwoju społeczno emocjonalnego małych dzieci

Autorka: Magdalena Czub
Grupa wiekowa: 1,5 - 5 rok życia
Procedura:  Badanie indywidualne rodziców
Użytkownicy testu: psychologowie i pedagodzy z poradni specjalistycznych
Opis: Zestaw narzędzi kwestionariuszowych pozwalających na diagnozę rozwoju społecznego i emocjonalnego małych dzieci.Próba normalizacyjna: ogólnopolska, reprezentatywna, N=3500
Kwestionariusz Styl adaptacji pozwala na diagnozę dwóch wymiarów funkcjonowania społecznego: (1) uspołecznienie, charakteryzujące się posiadaniem kompetencji społecznych prowadzących do zaangażowania dziecka w nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów społecznych oraz (2) eksternalizacja, przejawiająca się w podejmowaniu przez dziecko zachowań buntowniczych, negatywistycznych i agresywnych;
Kwestionariusz Reakcja na nowość pozwala na ocenę szybkości adaptacji dziecka do nowych warunków oraz sposobu reagowania przez nie na nowe bodźce: osoby, miejsca, przedmioty;
Kwestionariusz Koncentracja pozwala na ocenę zdolności dziecka do wykonywania zadań wymagających skupienia uwagi i wytrwałości.
Kwestionariusze są adresowane do rodziców, którzy udzielają informacji na temat funkcjonowania ich dziecka i pozwalają na dokonanie szybkiej oceny rozwoju dziecka w danym obszarze oraz zaplanowanie dalszych kroków diagnostycznych mających na celu pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka i rodziny.
Zastosowanie: Badanie rozwoju społeczno emocjonalnego małych dzieci
Materiały: Arkusze testowe
Udostępnienie: Podręcznik do testu dostępny na stronie WWW

 

Podręcznik do testów: Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

pobierz

Poradnik: Rozwój społeczno-emocjonalny w pierwszych sześciu latach życia. Perspektywa jednostki, rodziny i społeczeństwa

pobierz

 

 Kwestionariusze

Skala - Koncentracja

pobierz

 

Skala - Reakcja na nowość

pobierz

 

Kwestionariusz - Styl adaptacji

pobierz

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl