SZKOLENIE z testu TRJ w Krakowie 25.11.2017 r. (+ test)

 

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła"organizuje w Krakowie 25 listopada 2017 r. szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

Szkolenie SLI w TRÓJMIEŚCIE

24 czerwca 2017 w TRÓJMIEŚCIE zaplanowane jest szkolenie SLI - specyficzne zaburzenie językowe (w wersji z pomocami do terapii logopedycznej MODELOWANIE ZDAŃ lub bez). Jest ono przeznaczone dla uczestników projektu "Polska mówi", ale dysponujemy dodatkowymi miejscami dla osób spoza projektu. ZAPRASZAMY! Zapisy na stronie Pracowni Testów IBE. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: szkolenia@ibe.edu.pl

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

zobacz wszystkieNarzędzia

Skala Prognoz Edukacyjnych SPE IBE

Autorzy: Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Bogdanowicz, Katarzyna Wiejak

Autor/autorzy podręcznika: Katarzyna Wiejak , Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Bogdanowicz

Grupa wiekowa:
nauczyciele uczniów
- rocznego oddziału przygotowania przedszkolnego
- klasy I.

Procedura: badanie bazuje na
- obserwacji pojedynczych uczniów,
- wywiadzie z rodzicem dziecka na temat jego rozwoju

Użytkownicy testu: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego


Opis:

SPE to skala obserwacyjna przeznaczona dla nauczycieli dzieci w RPP i I klasie. Składa się z dwóch części wypełnianych przez nauczyciela:
- SPE-N – wypełniana na podstawie obserwacji dziecka, obejmuje rozwój poznawczy w sferze językowej, percepcyjno-motorycznej oraz uwagę, w klasie I – dodatkowo umiejętności czytania i pisania;
- SPE-R – wypełniana na podstawie wywiadu z rodzicami. Dotyczy wczesnego rozwoju dziecka, szczególnie rozwoju mowy;
- wszystkie części SPE prezentują wysoki poziom rzetelności i trafności;
- normy ogólnopolskie dla dwóch etapów edukacyjnych (w przedziałach półrocznych) - uczniów rocznego oddziału przygotowania przedszkolnego oraz klasy I.


Zastosowanie:

-    narzędzie dla nauczycieli
-    do oceny sprawności rozwoju mowy i rozwoju psychomotorycznego dziecka na podstawie obserwacji nauczyciela –pozwala wychwycić deficyty rozwojowe
-    pomocne we wstępnej fazie diagnozy gotowości szkolnej
-    przesiewowe dla diagnozy ryzyka specyficznego zaburzenia uczenia się, zwłaszcza dysleksji rozwojowej
-    pomocne dla dzieci podejrzanych o problemy z rozwojem językowym – jako wstępny etap diagnozy logopedycznej czy pedagogicznej

Materiały: instrukcja i arkusz testowy dla nauczyciela

Wymagania sprzętowe: nie dotyczy

Udostępnienie: Skala Prognoz Edukacyjnych została rozesłana do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce jesienią 2015 roku. Wersja papierowa dostępna wyłącznie poprzez uczestnictwo w szkoleniu z kompletem pomocy. Wersja elektroniczna do pobrania poniżej.

 

Materiały do pobrania

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl