Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku - II edycja

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 21 stycznia 2017 r. organizuje w Gdańsku drugą edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na kontakt.sgl@wp.pl

Czytaj więcej

Zapisy na szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego w Krakowie

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła" 26 listopada br. organizuje w Krakowie szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

zobacz wszystkieNarzędzia

Skala Prognoz Edukacyjnych SPE IBE

Autorzy: Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Bogdanowicz, Katarzyna Wiejak

Autor/autorzy podręcznika: Katarzyna Wiejak , Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Bogdanowicz

Grupa wiekowa:
nauczyciele uczniów
- rocznego oddziału przygotowania przedszkolnego
- klasy I.

Procedura: badanie bazuje na
- obserwacji pojedynczych uczniów,
- wywiadzie z rodzicem dziecka na temat jego rozwoju

Użytkownicy testu: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego


Opis:

SPE to skala obserwacyjna przeznaczona dla nauczycieli dzieci w RPP i I klasie. Składa się z dwóch części wypełnianych przez nauczyciela:
- SPE-N – wypełniana na podstawie obserwacji dziecka, obejmuje rozwój poznawczy w sferze językowej, percepcyjno-motorycznej oraz uwagę, w klasie I – dodatkowo umiejętności czytania i pisania;
- SPE-R – wypełniana na podstawie wywiadu z rodzicami. Dotyczy wczesnego rozwoju dziecka, szczególnie rozwoju mowy;
- wszystkie części SPE prezentują wysoki poziom rzetelności i trafności;
- normy ogólnopolskie dla dwóch etapów edukacyjnych (w przedziałach półrocznych) - uczniów rocznego oddziału przygotowania przedszkolnego oraz klasy I.


Zastosowanie:

-    narzędzie dla nauczycieli
-    do oceny sprawności rozwoju mowy i rozwoju psychomotorycznego dziecka na podstawie obserwacji nauczyciela –pozwala wychwycić deficyty rozwojowe
-    pomocne we wstępnej fazie diagnozy gotowości szkolnej
-    przesiewowe dla diagnozy ryzyka specyficznego zaburzenia uczenia się, zwłaszcza dysleksji rozwojowej
-    pomocne dla dzieci podejrzanych o problemy z rozwojem językowym – jako wstępny etap diagnozy logopedycznej czy pedagogicznej

Materiały: instrukcja i arkusz testowy dla nauczyciela

Wymagania sprzętowe: nie dotyczy

Udostępnienie: Skala Prognoz Edukacyjnych została rozesłana do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce jesienią 2015 roku. Wersja papierowa dostępna wyłącznie poprzez uczestnictwo w szkoleniu z kompletem pomocy. Wersja elektroniczna do pobrania poniżej.

 

Materiały do pobrania

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl