Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku - II edycja

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 21 stycznia 2017 r. organizuje w Gdańsku drugą edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na kontakt.sgl@wp.pl

Czytaj więcej

Zapisy na szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego w Krakowie

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła" 26 listopada br. organizuje w Krakowie szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

zobacz wszystkieNarzędzia

Bateria Testów Czytania IBE

Autorzy: Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna M. Bogdanowicz, Katarzyna Wiejak,

Autor/autorzy podręcznika: Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna M. Bogdanowicz, Katarzyna Wiejak,

Grupa wiekowa: uczniowie rocznego oddziału przygotowania przedszkolnego, uczniowie klasy I

Procedura:
•    badanie indywidualne
•    badanie poszczególnymi testami baterii  trwa około 3 minut, całe badanie baterią trwa maksymalnie do 20 minut (klasa I)
•    badanie niektórymi testami jest ograniczone czasowo
•    bateria może być stosowana w całości, ale także jest możliwość wykorzystywania i interpretacji  pojedynczych testów

Użytkownicy testu: psychologowie i pedagodzy z poradni specjalistycznych

Opis:
- w pełni wystandaryzowane i znormalizowane, kompleksowe narzędzie do diagnozy czynności czytania (w aspekcie tempa i poprawności)
- bateria:
- składa się z 6 testów:

  • Rozpoznawanie liter – wskazywanie na planszy nazwanych przez badającego liter
  • Nazywanie Liter-  samodzilene nazywanie liter przez dziecko, prezentowanych w seriach na planszach
  • Tekst – czytanie głosne tekstu wiązanego
  • Wyrazy - czytanie niepowiązanych wyrazów
  • Wyspa– czytanie prostych pseudowyrazów w kontekście zabawnych ilustracji
  • Sztuczne wyrazy –  czytanie izolowanych pseudowyrazów

- obejmuje róznorodne sprawności  – od najprostszych – jak rozponawanie i nazywanie liter, po złożone – jak czytanie sztucznych wyrazów czy tekstu
- wykorzystuje sztuczne wyrazy
- wszystkie testy baterii prezentują wysoki poziom rzetelności i trafności
- normy ogólnopolskie dla różnych grup wiekowych (w przedziałach półrocznych) uczniów oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego oraz klasy I

Zastosowanie:
-    do oceny tempa i poprawności czytania dzieci na róznym poziomie rozwoju tych umiejętności; pozwala także jakościowo charakteryzować poziom umiejętności oraz obszary trudności
-    w diagnozie gotowości szkolnej
-    w pogłębionej diagnozie ryzyka specyficznego zaburzenia uczenia się, zwłaszcza dysleksji rozwojowej

Materiały:
do prezentacji dziecku:
- zeszyty testowe „Nazywanie liter” i „Rozpoznawanie liter”
- plansze testowe „Tekst”, „Wyrazy”, „Sztuczne Wyrazy”
- zeszyt testowy „Wyspa” z planszami testowymi w formie kołonotatnika, zawierający: planszę testową „Wyspa” oraz 4 plansze ze sztucznymi wyrazami do czytania
- plansza „Toro i Turo” prezentująca stworki do testów z wykorzystaniem sztucznych wyrazów

dla osoby badającej:
instrukcja i arkusze odpowiedzi do każdego testu
przesłona w formacie B5

Wymagania sprzętowe: dyktafon do nagrywanie odpowiedzi dziecka, urządzenie dyskretnie mierzące czas

Udostępnienie: W ramach projektu unijnego Bateria Testów Pisania została rozesłana do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce jesienią 2015 roku. Aktualnie dostępna wyłącznie poprzez uczestnictwo w szkoleniu z kompletem pomocy.

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl