Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku - II edycja

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 21 stycznia 2017 r. organizuje w Gdańsku drugą edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na kontakt.sgl@wp.pl

Czytaj więcej

Zapisy na szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego w Krakowie

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła" 26 listopada br. organizuje w Krakowie szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

zobacz wszystkieNarzędzia

Test Powtarzania Pseudosłów TPP

Autorzy: Jakub Szewczyk, Magdalena Smoczyńska, Ewa Haman, Magdalena Łuniewska, Magdalena Kochańska, Joanna Załupska

Autorzy podręcznika: Jakub Szewczyk, Magdalena Smoczyńska, Ewa Haman, Magdalena Łuniewska, Magdalena Kochańska, Joanna Załupska

Grupa wiekowa: 4;0-8;11 lat

Procedura:

  • badanie indywidualne,
  • zadaniem dziecka jest powtarzanie pseudosłów.
Opis:
  • wystandaryzowane i znormalizowane narzędzie psychometryczne do pomiaru sprawności przetwarzania fonologicznego,
  • pozwala na identyfikację dzieci z SLI i dysleksją lub ryzykiem SLI i dysleksji,
  • składa się z 27 pozycji testowych rozmieszczonych w dwóch częściach testu (A i B),
  • materiały dla osoby badającej: podręcznik i zeszyt arkuszy odpowiedzi
  • TPP jest testem uzupełniającym i towarzyszącym Testowi Rozwoju Językowego, można go również stosować niezależnie. 

Wymagania sprzętowe:

zalecany dyktafon lub inny sprzęt nagrywający do nagrywania odpowiedzi dziecka.

Udostępnienie:

W ramach projektu unijnego Test Powtarzania Psudosłów został rozesłany do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce jesienią 2015.

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl