SZKOLENIE z testu TRJ w Krakowie 25.11.2017 r. (+ test)

 

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła"organizuje w Krakowie 25 listopada 2017 r. szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

Szkolenie SLI w TRÓJMIEŚCIE

24 czerwca 2017 w TRÓJMIEŚCIE zaplanowane jest szkolenie SLI - specyficzne zaburzenie językowe (w wersji z pomocami do terapii logopedycznej MODELOWANIE ZDAŃ lub bez). Jest ono przeznaczone dla uczestników projektu "Polska mówi", ale dysponujemy dodatkowymi miejscami dla osób spoza projektu. ZAPRASZAMY! Zapisy na stronie Pracowni Testów IBE. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: szkolenia@ibe.edu.pl

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

zobacz wszystkieNarzędzia

MODELOWANIE ZDAŃ – materiały pomocnicze do terapii logopedycznej

Opracowanie: specjaliści IBE z Zespołu Specyficznych Zaburzeń Uczenia się: prof. dr hab. Magdalena Smoczyńska, mgr Magdalena Kochańska, mgr Marta Morstin, mgr Magdalena Łuniewska, prof. dr hab. Ewa Haman.

Ilustracje: Justyna Kamykowska

Warszawa, IBE 2015

 

Materiały zostały opracowane w oparciu o technikę modelowania struktur gramatycznych, która jest na świecie często wykorzystywana przez terapeutów w pracy z dziećmi z zaburzeniami językowymi (Leonard, 2006). Technika ta służy rozwijaniu gramatyki (składni i morfologii), ćwiczeniu wybranych struktur składniowych i form gramatycznych, z którymi dziecko ma trudności. Skuteczność techniki modelowania znalazła potwierdzenie w badaniach naukowych (Camarata i in., 1994; Fey, Proctor-Williams, 2000; Eisenberg, 2013).

MODELOWANIE ZDAŃ zawiera bardzo atrakcyjne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych materiały graficzne, które były sprawdzone i korygowane w badaniu normalizacyjnym Testu Rozwoju Językowego. Ilustracje struktur składniowych były zatem wielokrotnie modyfikowane ze względu na obserwowane reakcje dzieci.

Oprócz materiałów graficznych zestaw zawiera instrukcję z przykładowymi scenariuszami stosowania pomocy, ale nie ograniczają one wykorzystania tych narzędzi przez terapeutę w dowolny sposób. Te same obrazki mogą być wykorzystywane do ćwiczenia zupełnie różnych struktur (lista przykładowych struktur znajduje się w instrukcji) lub np. do utrwalania i poszerzania słownictwa dzieci czy ćwiczenia umiejętności pragmatycznych.

Udostępnianie:

W ramach projektu unijnego materiały do terapii logopedycznej "Modelowanie zdań" zostały rozesłane do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków wczesnej interencji jesienią 2015 roku. Aktualnie sa dostępne w ramach szkolenia: "SLI- specyficzne zaburzenie językowe + materiały do terapii logopedycznej" lub w ramach konsultacji logopedycznej w Punkcie Konsultacyjnym IBE. Informacje na stronie Punktu Konsultacyjnego: http://www.ibe.edu.pl/pl/2015-07-09-11-35-14/punkt-konsultacyjny

 

Recenzje użytkowników:

Materiały pomocnicze do terapii logopedycznej „Modelowanie zdań” dają możliwość poznania i przyswojenia wielu konstrukcji zdań prostych i złożonych. Ilustracje przedstawiające sytuacje pozwalają na zrozumienie wysłuchanego zdania, oraz zbudowanie podobnego zdania według wzoru. Po dłuższym treningu poprawia to umiejętność samodzielnego budowania i rozumienia zdań o bardzo zróżnicowanej strukturze składniowej. Na szczególną uwagę zasługują relacje między przedmiotami i osobami przedstawione na rysunkach i w zdaniach. 

Przedstawiony materiał językowy pozwala na prowadzenie różnych dodatkowych ćwiczeń np. rozumienia zdań (prawda / fałsz), odbioru mowy drogą słuchową, pamięci słuchowej, oraz samodzielnego budowania zdań.

Zestaw może być wykorzystany do pracy na różnym poziomie umiejętności językowych z osobami w różnym wieku.

W przypadku osób z uszkodzonym narządem słuchu, poprawienie umiejętności językowych to szansa na poprawę rozumienia mowy drogą słuchową, zwiększa efekty pracy nad pamięcią i uwagą słuchową oraz wpływa na samodzielność i poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach edukacyjnych, publicznych i społecznych.

Agata Panas – surdologopeda, pedagog, pracownik PZG Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Białymstoku, wykładowca na Podyplomowym Studium Logopedii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Z pomocy „Modelowanie zdań. Materiały pomocnicze do terapii logopedycznej" korzystamy od lutego 2016 roku i już widzę postępy.

Pomoc wykorzystujemy do ćwiczenia prawidłowego tworzenia zdań, ale nie tylko, gdyż jest to materiał wielofunkcyjny. Rozwija słownictwo czy też pozwala na sprawdzenie rozumienia.

Nie mniej ważne dla mnie jest to, że syn bardzo lubi pracować na tych obrazkach i sam często upomina się, żeby bawić się właśnie tym materiałem. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że rysunki są poprostu przepiękne.

Dobrze, że są mądre, zabawne pomoce, dzięki którym moje dziecko nie czuje, że się tylko uczy, ale przede wszystkim bawi. I cieszę się ja jako rodzic, że mam poczucie, że używając tych materiałów zwyczajnie dobrze się bawimy.

Beata Roszkowska - mama 4,5-letniego niesłyszącego Wiktora (z implantem ślimakowym na uchu prawym).

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl