Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku - II edycja

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 21 stycznia 2017 r. organizuje w Gdańsku drugą edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na kontakt.sgl@wp.pl

Czytaj więcej

Zapisy na szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego w Krakowie

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła" 26 listopada br. organizuje w Krakowie szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

zobacz wszystkieNarzędzia

Bateria Testów Pisania BTP IBE

Autorzy: Elżbieta Awramiuk , Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak, Katarzyna Bogdanowicz

Autor/autorzy podręcznika: Elżbieta Awramiuk , Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak, Katarzyna Bogdanowicz

Grupa wiekowa: uczniowie rocznego oddziału przygotowania przedszkolnego, uczniowie klasy I

Procedura:
- badanie indywidualne
- badanie poszczególnymi testami baterii  trwa od 3 do 20 minut, całe badanie baterią trwa maksymalnie do 40 minut (klasa I)
- badanie testami pisania nie jest ograniczone czasowo
- bateria może być stosowana w całości, ale także jest możliwość wykorzystywania i interpretacji  pojedynczych testów

Użytkownicy testu: psychologowie i pedagodzy z poradni specjalistycznych

Opis:
-    w pełni wystandaryzowane i znormalizowane, kompleksowe narzędzie do diagnozy czynności pisania (w aspekcie poprawności)
-    bateria:

  • składa się z 6 testów:

Napisy – dziecko wskazuje układ liter bardziej prawdopodobny w języku polskim (świadomość grafotaktyczna, kluczowa dla opanowania pisma)
Wyrazy – układanie – budowanie prostych wyrazów z ruchomego alfabetu
Wyrazy – pisanie 1 – pisanie ze słuchu prostych wyrazów
Wyrazy – uzupełnianie – pisanie wyrazów z  trudnością ortograficzną powiązaną z fleksją
Wyrazy – pisanie 2 –pisanie ze słuchu
Tekst – dyktando „Rybka Lena”.

  • obejmuje róznorodne sprawności  – od najprostszych – świadomość grafotaktyczna czy ukłądanie prostych wyrazów z liter, po złożone – jak świadomośc morfologiczna w pisaniau czy zapisywanie tekstu ze słuchu
  • wykorzystuje materiał o różnym stopniu zgodności wymowy z pisownią
  • zróżnicowane zadania – wskazywanie właściwej odpowiedzi, samodzielne układanie wyrazów, samodzielne pisanie wyrazów i tekstu ze słuchu, uzupełnianie luk w zdaniach

-    wszystkie testy baterii prezentują wysoki poziom rzetelności i trafności

-    normy ogólnopolskie dla różnych grup wiekowych (w przedziałach półrocznych) uczniów oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego oraz klasy I

Zastosowanie:
-    do oceny poprawności pisania dzieci na róznym poziomie rozwoju tych umiejętności
-    w diagnozie gotowości szkolnej
-    w pogłębionej diagnozie ryzyka specyficznego zaburzenia uczenia się, zwłaszcza dysleksji rozwojowej czy izolowanych zaburzen pisania (dysortografii)

Materiały:
do prezentacji dziecku:
- zeszyt testowy w formie kołonotatnika Test Napisy
- ruchomy alfabet zestaw 14 pojedynczych obrazków do testu Wyrazy -układanie
- plansza testowa dla dziecka „Kot” (test Wyrazy – uzupełnianie)
- arkusze badania do testów Wyrazy – układanie, Wyrazy – pisanie 1, Wyrazy – pisanie 2, Wyrazy –uzupełnianie oraz Tekst – dyktando „Rybka Lena”

dla osoby badającej: instrukcja i arkusze odpowiedzi do każdego testu

Wymagania sprzętowe: nie dotyczy

Udostępnienie: W ramach projektu unijnego Bateria Testów Pisania została rozesłana do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce jesienią 2015 roku. Aktualnie dostępna wyłącznie poprzez uczestnictwo w szkoleniu z kompletem pomocy.

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl