SZKOLENIE z testu TRJ w Krakowie 25.11.2017 r. (+ test)

 

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła"organizuje w Krakowie 25 listopada 2017 r. szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

Szkolenie SLI w TRÓJMIEŚCIE

24 czerwca 2017 w TRÓJMIEŚCIE zaplanowane jest szkolenie SLI - specyficzne zaburzenie językowe (w wersji z pomocami do terapii logopedycznej MODELOWANIE ZDAŃ lub bez). Jest ono przeznaczone dla uczestników projektu "Polska mówi", ale dysponujemy dodatkowymi miejscami dla osób spoza projektu. ZAPRASZAMY! Zapisy na stronie Pracowni Testów IBE. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: szkolenia@ibe.edu.pl

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

zobacz wszystkieNarzędzia

Bateria Testów Pisania BTP IBE

Autorzy: Elżbieta Awramiuk , Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak, Katarzyna Bogdanowicz

Autor/autorzy podręcznika: Elżbieta Awramiuk , Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak, Katarzyna Bogdanowicz

Grupa wiekowa: uczniowie rocznego oddziału przygotowania przedszkolnego, uczniowie klasy I

Procedura:
- badanie indywidualne
- badanie poszczególnymi testami baterii  trwa od 3 do 20 minut, całe badanie baterią trwa maksymalnie do 40 minut (klasa I)
- badanie testami pisania nie jest ograniczone czasowo
- bateria może być stosowana w całości, ale także jest możliwość wykorzystywania i interpretacji  pojedynczych testów

Użytkownicy testu: psychologowie i pedagodzy z poradni specjalistycznych

Opis:
-    w pełni wystandaryzowane i znormalizowane, kompleksowe narzędzie do diagnozy czynności pisania (w aspekcie poprawności)
-    bateria:

  • składa się z 6 testów:

Napisy – dziecko wskazuje układ liter bardziej prawdopodobny w języku polskim (świadomość grafotaktyczna, kluczowa dla opanowania pisma)
Wyrazy – układanie – budowanie prostych wyrazów z ruchomego alfabetu
Wyrazy – pisanie 1 – pisanie ze słuchu prostych wyrazów
Wyrazy – uzupełnianie – pisanie wyrazów z  trudnością ortograficzną powiązaną z fleksją
Wyrazy – pisanie 2 –pisanie ze słuchu
Tekst – dyktando „Rybka Lena”.

  • obejmuje róznorodne sprawności  – od najprostszych – świadomość grafotaktyczna czy ukłądanie prostych wyrazów z liter, po złożone – jak świadomośc morfologiczna w pisaniau czy zapisywanie tekstu ze słuchu
  • wykorzystuje materiał o różnym stopniu zgodności wymowy z pisownią
  • zróżnicowane zadania – wskazywanie właściwej odpowiedzi, samodzielne układanie wyrazów, samodzielne pisanie wyrazów i tekstu ze słuchu, uzupełnianie luk w zdaniach

-    wszystkie testy baterii prezentują wysoki poziom rzetelności i trafności

-    normy ogólnopolskie dla różnych grup wiekowych (w przedziałach półrocznych) uczniów oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego oraz klasy I

Zastosowanie:
-    do oceny poprawności pisania dzieci na róznym poziomie rozwoju tych umiejętności
-    w diagnozie gotowości szkolnej
-    w pogłębionej diagnozie ryzyka specyficznego zaburzenia uczenia się, zwłaszcza dysleksji rozwojowej czy izolowanych zaburzen pisania (dysortografii)

Materiały:
do prezentacji dziecku:
- zeszyt testowy w formie kołonotatnika Test Napisy
- ruchomy alfabet zestaw 14 pojedynczych obrazków do testu Wyrazy -układanie
- plansza testowa dla dziecka „Kot” (test Wyrazy – uzupełnianie)
- arkusze badania do testów Wyrazy – układanie, Wyrazy – pisanie 1, Wyrazy – pisanie 2, Wyrazy –uzupełnianie oraz Tekst – dyktando „Rybka Lena”

dla osoby badającej: instrukcja i arkusze odpowiedzi do każdego testu

Wymagania sprzętowe: nie dotyczy

Udostępnienie: W ramach projektu unijnego Bateria Testów Pisania została rozesłana do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce jesienią 2015 roku. Aktualnie dostępna wyłącznie poprzez uczestnictwo w szkoleniu z kompletem pomocy.

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl