Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku - II edycja

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 21 stycznia 2017 r. organizuje w Gdańsku drugą edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na kontakt.sgl@wp.pl

Czytaj więcej

Zapisy na szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego w Krakowie

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła" 26 listopada br. organizuje w Krakowie szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

zobacz wszystkieNarzędzia

Język i komunikacja – skala obserwacyjna dla nauczycieli

Autorka: Magdalena Kochańska

Autorki podręcznika: Magdalena Kochańska, Magdalena Łuniewska

Grupa wiekowa: docelowo I - VI klasa, aktualnie normy dla I klasy

Procedura:  badanie indywidualne dzieci

Użytkownicy testu: nauczyciele (ewentualnie psychologowie, pedagodzy, logopedzi szkolni)

Opis:

Skala Język i Komunikacja (skrót: JK) jest standaryzowanym i normalizowanym narzędziem dla nauczycieli.

Spełnia trzy funkcje:

  1. narzędzia przesiewowego, do wykrywania ryzyka zaburzeń językowych i identyfikowania dzieci z trudnościami w sferze języka i komunikacji,
  2. narzędzia prognostycznego, przydatnego w ocenie postępów ucznia w tym zakresie,
  3. narzędzia profilaktycznego - służącego do ogólnej oceny funkcjonowania językowego dziecka.

W przypadku dzieci z trudnościami językowymi, uzyskane w skali JK wyniki pozwalają dość precyzyjnie określić rodzaj i natężenie tych trudności. Stosowanie skali jest więc pierwszym krokiem w podejmowaniu działań pomocowych - wyniki skali pozwalają na dostosowanie metod pracy i strategii komunikacyjnych do indywidualnych możliwości badanego dziecka oraz są sygnałem do rozpoczęcia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego przez specjalistyczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zastosowanie: badanie przesiewowe pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych oraz zaburzeń w tym zakresie

Materiały: podręcznik, arkusz odpowiedzi

Wymagania sprzętowe: brak

Udostępnienie: W wersji papierowej dostępna poprzez uczestnictwo w szkoleniu z kompletem pomocy. W wersji elektronicznej podręcznik i arkusze odpowiedzi dostępne do pobrania poniżej:

 

Do pobrania

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl