SZKOLENIE z testu TRJ w Krakowie 25.11.2017 r. (+ test)

 

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła"organizuje w Krakowie 25 listopada 2017 r. szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

Szkolenie SLI w TRÓJMIEŚCIE

24 czerwca 2017 w TRÓJMIEŚCIE zaplanowane jest szkolenie SLI - specyficzne zaburzenie językowe (w wersji z pomocami do terapii logopedycznej MODELOWANIE ZDAŃ lub bez). Jest ono przeznaczone dla uczestników projektu "Polska mówi", ale dysponujemy dodatkowymi miejscami dla osób spoza projektu. ZAPRASZAMY! Zapisy na stronie Pracowni Testów IBE. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: szkolenia@ibe.edu.pl

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

zobacz wszystkieNarzędzia

Język i komunikacja – skala obserwacyjna dla nauczycieli

Autorka: Magdalena Kochańska

Autorki podręcznika: Magdalena Kochańska, Magdalena Łuniewska

Grupa wiekowa: docelowo I - VI klasa, aktualnie normy dla I klasy

Procedura:  badanie indywidualne dzieci

Użytkownicy testu: nauczyciele (ewentualnie psychologowie, pedagodzy, logopedzi szkolni)

Opis:

Skala Język i Komunikacja (skrót: JK) jest standaryzowanym i normalizowanym narzędziem dla nauczycieli.

Spełnia trzy funkcje:

  1. narzędzia przesiewowego, do wykrywania ryzyka zaburzeń językowych i identyfikowania dzieci z trudnościami w sferze języka i komunikacji,
  2. narzędzia prognostycznego, przydatnego w ocenie postępów ucznia w tym zakresie,
  3. narzędzia profilaktycznego - służącego do ogólnej oceny funkcjonowania językowego dziecka.

W przypadku dzieci z trudnościami językowymi, uzyskane w skali JK wyniki pozwalają dość precyzyjnie określić rodzaj i natężenie tych trudności. Stosowanie skali jest więc pierwszym krokiem w podejmowaniu działań pomocowych - wyniki skali pozwalają na dostosowanie metod pracy i strategii komunikacyjnych do indywidualnych możliwości badanego dziecka oraz są sygnałem do rozpoczęcia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego przez specjalistyczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zastosowanie: badanie przesiewowe pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych oraz zaburzeń w tym zakresie

Materiały: podręcznik, arkusz odpowiedzi

Wymagania sprzętowe: brak

Udostępnienie: W wersji papierowej dostępna poprzez uczestnictwo w szkoleniu z kompletem pomocy. W wersji elektronicznej podręcznik i arkusze odpowiedzi dostępne do pobrania poniżej:

 

Do pobrania

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl