SZKOLENIE z testu TRJ w Krakowie 25.11.2017 r. (+ test)

 

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła"organizuje w Krakowie 25 listopada 2017 r. szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

Szkolenie SLI w TRÓJMIEŚCIE

24 czerwca 2017 w TRÓJMIEŚCIE zaplanowane jest szkolenie SLI - specyficzne zaburzenie językowe (w wersji z pomocami do terapii logopedycznej MODELOWANIE ZDAŃ lub bez). Jest ono przeznaczone dla uczestników projektu "Polska mówi", ale dysponujemy dodatkowymi miejscami dla osób spoza projektu. ZAPRASZAMY! Zapisy na stronie Pracowni Testów IBE. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: szkolenia@ibe.edu.pl

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

zobacz wszystkieNarzędzia

Bateria Testów Fonologicznych BTF IBE

Autorzy: Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak, Katarzyna M. Bogdanowicz,

Autor/autorzy podręcznika: Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak, Katarzyna M. Bogdanowicz,

Grupa wiekowa:
- uczniowie rocznego oddziału przygotowania przedszkolnego
- uczniowie klasy I

Procedura:
- badanie indywidualne,
- badanie poszczególnymi testami baterii  trwa od 3 do 5 minut,
- wiekszość testów nie jest ograniczona czasowo
- bateria może być stosowana w całości, ale także jest możliwość wykorzystywania i interpretacji  pojedynczych testów
- wymagana jest dyskretna kontrola czasu

Użytkownicy testu: psychologowie i pedagodzy z poradni specjalistycznych, logopedzi

Opis:
w pełni wystandaryzowane i znormalizowane narzędzie do diagnozy funkcji językowych istotnych dla czytania i pisania.

Bateria:

  • składa się z 16 testów mierzących szczegółowe funkcje fonologiczne, kluczowe dla nauki czytania i pisania
  • obejmuje róznorodne sprawności  – od najprostszych – badanie słuchu fonemowego, po złożone – jak świadomość fonologiczna
  • obejmuje zadania dotyczące rymów, aliteracji, sylab i fonemów
  • wykorzystuje różne operacje na cząstkach fonologicznych – analizę, syntezę, usuwanie, tworzenie
  • w wiekszości zadań wykorzystuje sztuczne wyrazy

- wszystkie testy baterii prezentują wysoki poziom rzetelności i trafności
- normy ogólnopolskie dla różnych grup wiekowych (w przedziałach półrocznych) uczniów oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego oraz klasy I

Zastosowanie:
- do oceny sprawności językowych dziecka  - fonologicznych
- w diagnozie gotowości szkolnej
- w pogłębionej diagnozie ryzyka specyficznego zaburzenia uczenia się, zwłaszcza dysleksji rozwojowej
- w diagnozie dzieci z zaburzeniami mowy, zwłaszcza artykulacji

Materiały:
- do prezentacji dziecku: plansza prezentujaca stworki Toro i Turo do zadań wykorzystujących sztuczne wyrazy

- dla osoby badającej: instrukcja i arkusze odpowiedzi do każdego testu

Wymagania sprzętowe: dyktafon do ewentualnego nagrywania odpowiedzi dziecka (opcjonalnie), urządzenie dyskretnie mierzące czas

Udostępnienie: W ramach projektu unijnego Bateria Testów Fonologicznych została rozesłana do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce jesienią 2015 roku. Aktualnie dostępna wyłącznie poprzez uczestnictwo w szkoleniu z kompletem pomocy.

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl