Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku - II edycja

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 21 stycznia 2017 r. organizuje w Gdańsku drugą edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na kontakt.sgl@wp.pl

Czytaj więcej

Zapisy na szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego w Krakowie

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła" 26 listopada br. organizuje w Krakowie szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

zobacz wszystkieNarzędzia

Bateria Testów Fonologicznych BTF IBE

Autorzy: Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak, Katarzyna M. Bogdanowicz,

Autor/autorzy podręcznika: Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak, Katarzyna M. Bogdanowicz,

Grupa wiekowa:
- uczniowie rocznego oddziału przygotowania przedszkolnego
- uczniowie klasy I

Procedura:
- badanie indywidualne,
- badanie poszczególnymi testami baterii  trwa od 3 do 5 minut,
- wiekszość testów nie jest ograniczona czasowo
- bateria może być stosowana w całości, ale także jest możliwość wykorzystywania i interpretacji  pojedynczych testów
- wymagana jest dyskretna kontrola czasu

Użytkownicy testu: psychologowie i pedagodzy z poradni specjalistycznych, logopedzi

Opis:
w pełni wystandaryzowane i znormalizowane narzędzie do diagnozy funkcji językowych istotnych dla czytania i pisania.

Bateria:

  • składa się z 16 testów mierzących szczegółowe funkcje fonologiczne, kluczowe dla nauki czytania i pisania
  • obejmuje róznorodne sprawności  – od najprostszych – badanie słuchu fonemowego, po złożone – jak świadomość fonologiczna
  • obejmuje zadania dotyczące rymów, aliteracji, sylab i fonemów
  • wykorzystuje różne operacje na cząstkach fonologicznych – analizę, syntezę, usuwanie, tworzenie
  • w wiekszości zadań wykorzystuje sztuczne wyrazy

- wszystkie testy baterii prezentują wysoki poziom rzetelności i trafności
- normy ogólnopolskie dla różnych grup wiekowych (w przedziałach półrocznych) uczniów oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego oraz klasy I

Zastosowanie:
- do oceny sprawności językowych dziecka  - fonologicznych
- w diagnozie gotowości szkolnej
- w pogłębionej diagnozie ryzyka specyficznego zaburzenia uczenia się, zwłaszcza dysleksji rozwojowej
- w diagnozie dzieci z zaburzeniami mowy, zwłaszcza artykulacji

Materiały:
- do prezentacji dziecku: plansza prezentujaca stworki Toro i Turo do zadań wykorzystujących sztuczne wyrazy

- dla osoby badającej: instrukcja i arkusze odpowiedzi do każdego testu

Wymagania sprzętowe: dyktafon do ewentualnego nagrywania odpowiedzi dziecka (opcjonalnie), urządzenie dyskretnie mierzące czas

Udostępnienie: W ramach projektu unijnego Bateria Testów Fonologicznych została rozesłana do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce jesienią 2015 roku. Aktualnie dostępna wyłącznie poprzez uczestnictwo w szkoleniu z kompletem pomocy.

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl