Szkolenie TRJ w Gdańsku

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: kontakt.sgl@wp.pl.

Czytaj więcej

Oferta Punktu Konsultacyjnego IBE

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Punktu Konsultacyjnego Pracowni Testów IBE

PUNKT KONSULTACYJNY

Czytaj więcej

Szkolenie TRJ w Gdańsku - II edycja

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 21 stycznia 2017 r. organizuje w Gdańsku drugą edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na kontakt.sgl@wp.pl

Czytaj więcej

Zapisy na szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego w Krakowie

Pracownia Testów IBE wraz z Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego "Gaduła" 26 listopada br. organizuje w Krakowie szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na: gadula@onet.eu.

Czytaj więcej

zobacz wszystkieSzkolenia

Wybierz rodzaj szkoleń, by zobaczyć te, na które można się obecnie zapisać:

Zobacz pełną ofertę szkoleń

Zobacz informację o szkoleniach wyjazdowych i dedykowanych


Pracownia testów IBE oferuje szeroką gamę szkoleń rozwijających kompetencje specjalistów zajmujących się edukacją.

Pierwszą grupę stanowią szkolenia przygotowujące specjalistów - psychologów, pedagogów, logopedów, do posługiwania się narzędziami diagnostycznymi opracowanymi przez Instytut Badań Edukacyjnych. Są to specjalistyczne testy przeznaczone do diagnozy psychologicznych podstaw czytania i pisania oraz ich zaburzeń, rozwoju językowego oraz wybranych funkcji poznawczych u dzieci (szczegółowy opis testów znajduje się w zakładce Narzędzia). Szkolenia przygotowują przyszłych użytkowników testów do wszystkich etapów procesu diagnostycznego od przeprowadzenia badania, obliczenia wyników po ich interpretację, uwzględniającą cel i kontekst diagnozy. Omówione zostanie zastosowanie wymienionych narzędzi w ocenie gotowości szkolnej, w kontekście przyspieszenia i odroczenia obowiązku szkolnego, diagnozie zaburzeń rozwoju językowego, w tym SLI i ryzyka specyficznego zaburzenia uczenia się, szczególnie dysleksji rozwojowej.

Druga grupa szkoleń jest kierowana do nauczycieli oraz dyrektorów szkół i obejmuje doskonalenie umiejętności pedagogicznych i psychologicznych niezbędnych w pracy edukacyjnej. Celem oferowanych szkoleń jest doskonalenie kompetencji wychowawczych, umiejętności pracy z grupą, umiejętności wspierania procesu uczenia się i motywacji czy tworzenia klimatu szkoły. Szkolenia przeznaczone dla nauczycieli obejmują również opracowane przez IBE narzędzia przesiewowe do diagnozy ryzyka zaburzeń językowych oraz zaburzenia uczenia się w obszarze czytania i pisania.  W tej kategorii znalazły się również szkolenia poszerzające wiedzę nauczycieli na temat procesów wspierających naukę oraz zaburzeń uczenia się.

------------------------------------------------------

Pracownia Testów. Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: 22 241 71 00 | e-mail do Pracowni Testów: szkolenia@ibe.edu.pl