bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

zintegrowana strategia ico

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030: Rada Ministrów zatwierdziła część szczegółową

Dokument został opracowany w wyniku szerokich konsultacji, rekomendacji raportu „Strategia Umiejętności OECD: Polska” oraz m.in. założeń Nowego Europejskiego Programu na rzecz Umiejętności. W prace nad ZSU zaangażowane były ekspertki i eksperci IBE. Więcej
Spotlight on VET PL 2019 ico

Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce – w pigułce

Broszura opisuje w syntetyczny sposób kluczowe elementy i organizację polskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, a przygotowana została przez IBE w ramach projekty ReferNet Polska. Więcej
New TIMSS2019 Logo

Znamy raport z międzynarodowego badania TIMSS 2019

Badanie TIMSS przeprowadzono w Polsce w kwietniu i maju 2019 r. Objęto nim 4 882 uczniów z 270 oddziałów ze 149 wylosowanych szkół podstawowych. Stanowili oni reprezentatywną próbę populacji czwartoklasistów.   Więcej
neuronauka ico

Neuronauka i edukacja: przegląd interwencji i podejść edukacyjnych korzystających z osiągnięć neuronauki

Jak odkrycia nauk zajmujących się funkcjonowaniem ludzkiego mózgu i umysłu mogą wpłynąć na praktykę edukacyjną? Pod patronatem Instytutu Badań Edukacyjnych ukazało się polskie tłumaczenie raportu na temat neuroedukacji, które odpowiada na to pytanie.  Więcej
logo ibe ico

Podsumowanie panelu "Rynek pracy w dobie pandemii - kryzys czy rozwój? Nowe kwalifikacje, trendy, szanse”

"Rynek pracy w dobie pandemii - kryzys czy rozwój? Nowe kwalifikacje, trendy, szanse” – to tytuł panelu dyskusyjnego, który w dniu 2 grudnia 2020r. otworzył tegoroczne Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2020. Organizatorkami panelu były Liderki z Regionalnego Centrum ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie łódzkim: dr Dorota Nawrat-Wyraz i Martyna Kruszyńska-Ostrowska. Panel był pierwszym wspólnym przedsięwzięciem partnerstwa na rzecz wdrażania ZSK zainicjowanego w regionie łódzkim. Więcej
New TIMSS2019 Logo

TIMSS 2019 – znamy wyniki międzynarodowego badania

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło dane dotyczące Międzynarodowego Badania Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (TIMSS) 2019. Polscy uczniowie klas czwartych zajęli w nim 26. miejsce w matematyce i 16 w przyrodzie. Więcej

Podsumowanie panelu "Rynek pracy w dobie pandemii - kryzys czy rozwój? Nowe kwalifikacje, trendy, szanse”

"Rynek pracy w dobie pandemii - kryzys czy rozwój? Nowe kwalifikacje, trendy, szanse” – to tytuł panelu dyskusyjnego, który w dniu 2 grudnia 2020r. otworzył tegoroczne Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2020. Organizatorkami panelu były Liderki z Regionalnego Centrum ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie łódzkim: dr Dorota Nawrat-Wyraz i Martyna Kruszyńska-Ostrowska. Panel był pierwszym wspólnym przedsięwzięciem partnerstwa na rzecz wdrażania ZSK zainicjowanego w regionie łódzkim. 

W dyskusji wzięli udział znakomici Prelegenci:

  • dr hab. Łukasz Arendt - Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie
  • dr Ewa Flaszyńska - Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Kamil Jeziorski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
  • Sylwester J. Szymalak - Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Organika S.A., Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klub 500 - Łódź
  • Bożena Ziemniewicz - Pełnomocnik Zarządu i Przewodnicząca Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Przewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej, członkini Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, przedsiębiorca branży edukacyjnej
  • dr Janusz Wdzięczak - Dziekan kierunków Transport oraz Mechanika i Budowa Maszyn Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi .

Główną oś dyskusji stanowiło rosnące zapotrzebowanie na kwalifikacje oraz rozwiązania umożliwiające ich podnoszenie i potwierdzanie, w tym Zintegrowany System Kwalifikacji. Paneliści prezentowali wyniki badań i analiz, dzielili się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie podnoszenia kwalifikacji, jak również wskazywali nowe trendy i tendencje na rynku pracy. Wicemarszałek województwa łódzkiego Pan Zbigniew Ziemba otwierając panel podkreślił, że tworzenie możliwości podnoszenia i potwierdzania kwalifikacji jest kluczowe dla rozwoju regionu. Dyrektor IBE Pan dr hab. Łukasz Arendt odnosząc się do badań zwrócił uwagę, że w związku ze zmianami technologicznymi w środowisku pracy rośnie liczba zadań nierutynowych, które wymagają nowych umiejętności manualnych i kognitywnych, co generować będzie zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje.

Prelegenci zwrócili uwagę, że pomimo pandemii rynek pracy jest nadal atrakcyjny, co udokumentował wynikami badań i analiz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Pan Kamil Jeziorski. Jak stwierdziła Pani Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii dr Ewa Flaszyńska: pandemia zmieniła rynek pracy, spadek zatrudnienia widoczny jest w niektórych sektorach gospodarki takich jak: handel, usługi, turystka czy gastronomia. W innych natomiast rośnie popyt na pracowników, między innymi: w służbach medycznych; branży zdrowotnej, transportowej, budowlanej, elektrycznej; wciąż brakuje pracowników służb społecznych, operatorów maszyn, specjalistów i techników. Dyrektor Flaszyńska podkreśliła, że kwalifikacje przyszłości to z jednej strony te związane z cyfryzacją, IT, robotyzacją ale także kompetencje społeczne i organizacyjne. Zwróciła uwagę, że pandemia przyspieszy zapewne obserwowane już od dawna procesy gospodarcze zmuszając do projektowania nowych rodzajów działalności, modelów biznesowych, sposobów funkcjonowania firm i systemów kształcenia. Z jednej strony potrzebujemy pracowników posiadających proste lub branżowe kwalifikacje, z drugiej tych o bardzo wysokich kwalifikacjach, co potwierdził także Pan Sylwester J. Szymalak Prezes firmy Organika i łódzkiego Klubu 500 zrzeszającego prezesów firm. Według Pana Szymalaka, pandemia nie spowodowała dużej zmiany zapotrzebowania na pracowników ale uwypukliła braki, które były widoczne od lat. Robotyzacja i automatyzacja procesów przyspiesza konieczność przekwalifikowania się. Ponadto szkolenia online stworzyły nowe szanse dla firm: obniżyły koszty szkoleń i zwiększyły ich dostępność.

Wiceprzewodnicząca Rady PIFS Pani Bożena Ziemniewicz, zwróciła uwagę, że pandemia przyspieszyła proces cyfryzacji, który przynosi nowe wyzwania, ale też niesie ze sobą negatywne skutki i problemy. Jednym z nich jest izolacja społeczna, która odbiła się również na kondycji firm szkoleniowych doświadczających szczególnego lockdownu: klienci zniknęli z sal szkoleniowych i przenieśli się w przestrzeń wirtualną. Z oferty firm 50% szkoleń zniknęło w ogóle, zaś 50% przeniosło się do sieci. Ważne stało się więc wyedukowanie trenerów w zakresie prowadzenia szkoleń w formach zdalnych, jak również opracowanie nowych narzędzi niezbędnych w e-learningu.

Drugim wątkiem w dyskusji była rola Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w uzupełnianiu zapotrzebowania na nowe kwalifikacje. Pani Dyrektor Flaszyńska wyraziła słowa uznania dla IBE za koordynowanie prac związanych z wdrażaniem systemu i podkreślała jak ważne jest zapewnienie transparentności i porównywalności kwalifikacji włączanych do ZSK. Kluczowe jest, aby do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji trafiały kwalifikacje dobrze rozpoznane i opisane, właściwie identyfikujące potrzeby rynku pracy. Ważne jest również aby sam system (ZSK) był rozpoznawalny przez pracodawców, na co także zwrócił uwagę Pan Prezes Szymalak.

W podsumowaniu podkreślono, że trafne identyfikowanie nowych umiejętności i zawodów oraz projektowanie nowych kwalifikacji to szansa rozwoju dla firm, działów HR oraz branży szkoleniowej. Kryzys uwidocznił deficyty, ale także dał impuls do tego, aby sprawniej zarządzać kwalifikacjami i umiejętnościami pracowników, w czym pomocny jest Zintegrowany System Kwalifikacji.

Link do transmisji: https://www.facebook.com/lodzkie4business/videos/403770180843034

logo srodekMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small

COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2018