Konferencja międzynarodowa
Sektorowe podejście do kwalifikacji
– ramy kwalifikacji, standardy zawodowe,
rady ds. kompetencji

20-21 czerwca 2018 r.

Politechnika Warszawaska
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
ul. Poleczki 19, Warszawa

 

Practical information package for participants

PROGRAM KONFERENCJI


20 czerwca 2018 r. (środa)

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników                                                         

10:00 – 10:40

Otwarcie konferencji

10:40 – 11:40

Międzynarodowe kwalifikacje sektorowe a Europejska Rama Kwalifikacji wykład

Cliff Collins (EuropeActive)

11:40 – 12:00

Przerwa

12:00 – 13:00

Kontekst sektorowy rozwoju systemu kwalifikacji w Polsce wykład

Andrzej Żurawski (Instytut Badań Edukacyjnych)

Tworzenie standardów zawodowych w Polsce wykład

dr Krzysztof Symela (Instytut Technologii Eksploatacji)

 13:00 – 14:00

Obiad

14:00 – 15:30

 

Sesja I - prezentacje

 1. Włączanie różnych typów kwalifikacji do krajowych systemów kwalifikacji – zagadnienia koncepcyjne i terminologiczne. Wkład do dyskusji nad sektorowymi ramami kwalifikacji.
  dr Stanisław Sławiński (Instytut Badań Edukacyjnych)
 2. Tworzenie sektorowych ram kwalifikacji – doświadczenia z projektów w Rosji i na Ukrainie
  dr Aleksandra Lis, Uniwersytet Jagielloński
 3. Estońskie doświadczenia w pracach nad rozwojem kwalifikacji sektorowych
  Salome Virkus (Estonian Qualifications Authority, Kutsekoda)
 4. System efektów kształcenia z matematyki – dr Jacek Stańdo (Politechnika Łódzka)
 5. Potrzeba opracowania sektorowej ramy kwalifikacji. Przypadek górnictwa.
  dr inż. Paweł Bogacz (Akademia Górniczo-Hutnicza)

15:30 – 16:00

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji                         

21 czerwca 2018 r. (czwartek)

9:00 – 9:30

Rejestracja uczestników                                                          

9:30 – 11:10

Sesja II - warsztaty/prezentacje

Dobre praktyki w tworzeniu sektorowych ram kwalifikacji Warsztaty
warsztaty

Prowadzenie:
dr Kamila Pawłowska (Instytut Badań Edukacyjnych),
Dominika Czajak (Instytut Badań Edukacyjnych).

 

Rola interesariuszy w rozwoju kwalifikacji sektorowych
prezentacje

Sprawozdawca: Aleksander Wasiak-Radoszewski

 1. Rola rad sektorowych w polskim systemie kwalifikacji – Rafał Kamiński (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 2. Małopolskie Regionalne Rady Branżowe – Marta Wiekiera-Michau (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)
 3. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego jako przykład dobrej praktyki w budowaniu sektorowego podejścia do kompetencji, kwalifikacji, ram. – Małgorzata Gromiec (Warszawski Instytut Bankowości)
 4. Rola Sektorowych Rad ds. Kompetencji w rozwoju kwalifikacji rynkowych. Doświadczenia Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki – prof. Hanna Zawistowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 5. Rynek pracy IT w Polsce - wyzwania i rola Sektorowej Rady ds Kompetencji – Informatyka – Urszula Krajewska (BizTech Konsulting SA)

11:10 – 11:30

Przerwa    

11:30 – 13:00

Sesja III - prezentacje

Wybrane aspekty tworzenia SRK
prezentacje

Sprawozdawca: Sylwia Walicka

 1. Definiowanie sektorów na potrzeby projektów edukacyjnych – Mateusz Panowicz
  (Instytut Badań Edukacyjnych)
 2. Zintegrowany System Kwalifikacji a standardy kompetencji zawodowych – Katarzyna Trawińska-Konador
  (Instytut Badań Edukacyjnych)
 3. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – Jakub Wróblewski (Uniwersytet Jagielloński)
 4. Sektorowe Ramy Kwalifikacji dla przedsiębiorców – Rafał Kunaszyk (Eurokreator)
 5. Badania kompetencji w sektorze budowlanym - Waldemar Mazan (Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości)    

Wykorzystanie SRK
prezentacje

Sprawozdawca: Aleksandra Brzozowska

 1. Wdrażanie sektorowej ramy kwalifikacji w przedsiębiorstwach branży telekomunikacyjnej – dr inż. Adam Siewicz (Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji)
 2. Sektorowe i pozasektorowe zastosowania SRK UR. Punkt odniesienia i źródło inspiracji dla tworzących ramy sektorowe – Andrzej Lech (Polska Izba Firm Szkoleniowych)
 3. Wykorzystanie sektorowych ram kwalifikacji wśród instytucji szkolnictwa wyższego – dr Aleksandra Lis (Uniwersytet Jagielloński)
 4. To nie tylko rama - w jaki sposób sektorowe ramy kwalifikacji mogą przyczynić się do rozwoju kwalifikacji sektorowych? – Dominika Czajak (Instytut Badań Edukacyjnych)
 5. Rynkowe aspekty stosowania sektorowej ramy kwalifikacji – studium przypadku – Wojciech Przybylski (Szkoła Górska)

13:00 – 14:00

Obiad

14:00 – 14:30

Podsumowanie sesji - dyskusja

Prezentacje wniosków z sesji II i III przez reporterów

14:30 – 16:00

Przyszłość rozwoju kwalifikacji i kompetencji sektorowych - dyskusja

Uczestnicy:
Jakub Kus (Związek Zawodowy „Budowlani”)
Mariola Szymańska-Koszczyc (Warszawski Instytut Bankowości)
Katarzyna Trawińska-Konador
(Instytut Badań Edukacyjnych, członek EQF Advisory Group)


Moderacja:
Andrzej Żurawski (Instytut Badań Edukacyjnych)

 

 16:00 – 16:15

Podsumowanie i zakończenie                                                 

 

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”